Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 13 juni 2019

Op donderdag 13 juni 2019 vergadert de Monumentencommissie in de Boekhorstzaal van het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 9:00 uur.

Bijpraten over verschillende onderwerpen

Naast de gebruikelijke agendapunten wordt de Monumentencommissie bijgepraat over de volgende onderwerpen:

 • Vervolg Bavo terrein, Noordwijkerhout
 • Centrumplannen, Noordwijkerhout
 • Historisch groen, hele gemeente Noordwijk.

De agenda

Onderstaand de agenda voor de vergadering.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag vorige vergadering
 3. Inspraak
 4. Herenweg 4, Entree personeelsingang
 5. Westeinde 85
 6. Vervolg Bavoterrein, Noordwijkerhout
 7. Centrumplannen, Noordwijkerhout 
 8. Kennismaking met betrokken projectleider C. Versnel
 9. Historisch groen, gemeente Noordwijk
 10. Kennismaking met betrokken beleidsmedewerker S. de Jong
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 8:45 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de Monumentencommissie, mevrouw Monique Zonneveld. Zij is telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum (071) 36 60 000.