Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 vergadert de Monumentencommissie Noordwijkerhout in de Boekhorstzaal van het gemeentehuis te Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 9:00 uur.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen zullen worden besproken: 

1. Centrum Noordwijkerhout
2. Concept DO Engelse tuin
3. Opzet beheerplan Begraafplaats Sint Bavo
4. Vooroverleg Nabij Leeweg 19

Voorbehoud

Het is mogelijk dat de agenda nog wordt aangepast. Het kan voorkomen dat in de vergadering een onderwerp op de voorlopige agenda niet aan bod komt, of dat juist een extra onderwerp wordt opgepakt.

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 8:45 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Ruben Daniels. Hij is telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum +31 (0)71 36 60 000.