Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari om 10.30 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Leeuwenhorstzaal in het gemeentekantoor in Noordwijkerhout.

Agenda

De openbare behandelpunten zijn als volgt:

  • 10.45 uur tot 11.05 uur: Het wijzigen van een monumentale bedrijfswoning naar 2 woningen, locatie Zilkerbinnenweg 30 in De Zilk.
  • 11.05 uur tot 11.25 uur: Plaatsing zonnepanelen op het dak (binnen beschermd dorpsgezicht), locatie Offemweg 4B in Noordwijk.

Bijwonen

U bent welkom om de vergadering bij te wonen.

Lees meer

Bekijk de adviezenlijst van 12 januari 2023