Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 11 november 2021

Op donderdag 11 november 2021 om 9:30 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Raadzaal op het gemeentekantoor Noordwijkerhout.

De concept agenda van deze openbare digitale vergadering ziet er als volgt uit:

Ter inzage

De concept agenda en adviezenlijst liggen ook (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 42).

Bijwonen en inspreken

Wilt u de vergadering bijwonen of wilt u inspreken over een onderwerp op de agenda? Stuurt u dan uiterlijk woensdag 10 november 2021 voor 18:00 uur een e-mail. Wanneer u wilt inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele agendapunt in uw e-mail te noemen. Vanwege de coronamaatregelen is de locatie beperkt toegankelijk.