Vergadering Commissie Erfgoed Noordwijk op 8 juli 2019

Op maandag 8 juli 2019 vergadert de Commissie Erfgoed Noordwijk in kamer 0.35 van het gemeentehuis in Noordwijk. De openbare vergadering begint om 19:30 uur.

Laatste vergadering

De Commissie Erfgoed Noordwijk zal voor de laatste keer bijeenkomen vanuit haar huidige functie en samenstelling. Naast de gebruikelijke agendapunten wordt de Monumentencommissie onder andere bijgepraat over de volgende onderwerpen:
•    Begraafplaatsen Noordwijk
•    Voortgang verstoringsonderzoek archeologische verwachtingskaart
•    Harmonisatie erfgoedcommissie

Voorlopige agenda

Onderstaand de voorlopige agenda voor de openbare vergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. Inspraak
 3. Monumenten
  • Stand van zaken afronding aanwijzing
  • Begraafplaatsen
 4.  Archeologie
  • Voortgang verstoringsonderzoek m.b.t. archeologische verwachtingskaart
  • Schedel Sint Jeroen
 5.  Harmonisatie
  • Harmonisatie erfgoedcommissie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 17:30 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de Monumentencommissie, de heer Ruben Daniels. Hij is telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum (071) 36 60 000.