Veel tips en nuttige informatie tijdens inbraakpreventieavond

Op maandagavond 21 maart 2022 vond een inbraakpreventieavond voor Noordwijkse inwoners plaats in Conference Centre NH Leeuwenhorst. De aanwezigen kregen preventietips van onder andere ex-inbreker Evert Jansen.

Woninginbraak voorkomen

De inbraakpreventieavond werd georganiseerd door de gemeente Noordwijk in samenwerking met de politie. Na de opening door burgemeester Wendy Verkleij werden de aanwezige inwoners geïnformeerd over hoe woninginbraak kan worden voorkomen. 

Inbrekers buiten de deur houden

De politie gaf tijdens de informatieavond uitleg over hun werkwijze bij en na inbraakmeldingen en hoe de heterdaadkracht vergroot kan worden. Daarnaast was ex-inbreker Evert Jansen aanwezig. In de middag voorafgaand aan de informatieavond had de ex-inbreker door een aantal Noordwijkse wijken gelopen om inspiratie op te doen. Het resultaat van zijn waarneming liet hij zien in een confronterende presentatie. Zo toonde hij foto’s van diverse zwakke plekken in verschillende wijken. Evert Jansen liet ook zien hoe gemakzuchtig en onzorgvuldig mensen zijn als het gaat om het afsluiten van de eigen woning. Vervolgens gaf hij tips om inbrekers buiten de deur te houden.

Aansluiten bij Burgernet

Tenslotte gaf Burgernet uitleg over hun werkwijze en hoe hierbij aan te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld gemakkelijk door downloaden van de burgernet-app op uw telefoon. De gemeente kijkt terug op een succesvolle avond die nog eens georganiseerd zal gaan worden. Doel is inwoners bewuster te maken van het risico op woninginbraak en hiermee de kans op inbraken te verkleinen.