Uit de startblokken. Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte

Met de presentatie van een adviesraad is de uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte in Noordwijk begin oktober 2022 uit de startblokken gekomen.

Organisatie met een gezicht

Logo BKORMaar er is de afgelopen maanden meer gebeurd. Alles op alles om goed voor de dag te komen. De organisatie heeft een eigen logo, een eigen website en eigen sociale media in stelling gebracht. Alles staat klaar om de komende jaren de rol in gemeente Noordwijk sterk te vervullen. 

Aan de slag gericht takenpakket 

De nieuwe adviesraad is opgericht omdat gemeente Noordwijk werk wil maken van de zichtbaarheid, het behoud, de verbetering en de uitbreiding van de beeldende kunst op de pleinen en straten in de gemeente. Aan de nieuwe organisatie zijn verschillende taken toevertrouwd die ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren.

Masterplan breed gedragen door gemeenteraad

De gemeente stelde daartoe een masterplan op ‘Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, Gemeente Noordwijk.’ Met als ondertitel: ‘Meer dan de som der delen’. De gemeenteraad gaf groen licht voor de plannen die er in staat. 

Beschrijven en uitnodigen

De organisatie heeft een mooie, eigen rol. Niet alleen wordt de bestaande, indrukwekkende openbare kunstcollectie goed beschreven ook worden initiatiefnemers verwelkomd. Mensen met een project dat bijdraagt aan het verbeteren en vernieuwen van het openbaar kunstbezit in de gemeente.

Meer lezen