Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Technische briefing De Schelft

Dinsdagavond 15 juni 2021 krijgen de gemeenteraadsleden nadere toelichting op de financiële kanten van het weer openstellen van het zwembad.

Toelichting 

Op dinsdag 15 juni 2021 is er een informatieve uitloopavond. Er is een beeldvormende presentatie over de Jaarrekening 2020 en de Perspectiefnota 2022-2025. Voorafgaand aan deze presentatie krijgen de gemeenteraadsleden een toelichting op de financiële kanten van het weer openstellen van het zwembad in De Schelft. Het doel is om onduidelijkheden over cijfermatigheden op te lossen. Eerder werd hier in de commissievergadering om gevraagd. Lees de stukken

De bijeenkomst vindt plaats om 19:00 uur. Deze is openbaar en wordt vanwege de coronavoorschriften digitaal georganiseerd. Bekijk de digitale vergadering