Tijdelijke verplaatsing weekmarkt Noordwijkerhout

De weekmarkt van Noordwijkerhout verhuist tijdelijk van het Marktplein naar het Dorpsplein rond de Witte Kerk. De verplaatsing van de markt is een proef. De proef start op 30 september en duurt 3 maanden.

Proef

Tijdens de proef gaan wij onderzoeken welke effecten de verplaatsing van de markt heeft. U kunt hierbij denken aan: Komen er meer bezoekers op de markt? Is het Dorpsplein een geschikte plek? Welke invloed heeft de verplaatsing op het verkeer? Wat vinden de bezoekers van de markt ervan? Wat zijn de ervaringen van de marktkooplieden. Wat zijn de ervaringen van de ondernemers? Enzovoort. 

Vervolg

Eind dit jaar eindigt de proef. Dan gaat de gemeente de resultaten van de proef bekijken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of de weekmarkt definitief verhuist naar het Dorpsplein of dat de markt op het Marktplein blijft.

Waarom deze proef?

Voor het opstellen van de ‘Centrumvisie Noordwijkerhout’ is er veel informatie opgehaald bij de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Zij vonden dat het Marktplein en het Dorpsplein allebei geschikt zijn voor de weekmarkt. Wel was er een kleine voorkeur voor het Dorpsplein. Daarom is besloten om te starten met deze proef voor de duur van 3 maanden.

Tijden markt 

De markttijden blijven hetzelfde. Iedereen is iedere maandag tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom op de markt in het centrum van Noordwijkerhout.