Tijdelijke parkeerverboden in De Zuid

De gemeente heeft opnieuw tijdelijke parkeerverboden ingesteld in De Zuid. Deze maatregel is net als vorig jaar genomen om de bereikbaarheid tijdens het strandseizoen te garanderen, voor onder andere nood- en hulpdiensten.

Kadernota parkeren 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in de Kadernota Parkeren een permanente oplossing voor de parkeerproblemen in De Zuid werd opgenomen. Echter is dit door de gemeentelijke fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout uitgesteld en wordt de nota dit jaar opgesteld. Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid ook in 2019 te waarborgen heeft de gemeente besloten om met een verkeersbesluit de parkeerverboden opnieuw tijdelijk in te stellen.

Van 27 april tot 1 oktober

De parkeerverboden gelden van 27 april 2019 tot 1 oktober 2019 (of eerder als het slecht weer is). Voor de ingangsdatum van 27 april 2019 is gekozen omdat dan de meivakantie begint in de regio.

Tijdelijke fysieke maatregelen 

Naast de parkeerverboden worden op enkele locaties ook tijdelijke fysieke maatregelen toegepast om het parkeren onmogelijk te maken en de verkeersveiligheid te vergroten. Er zijn onder andere boomstammen geplaatst zodat de bermen worden beschermd en mensen daar niet parkeren. 

boomstronken langs de weg

Handhaving

Net als vorig jaar wordt er veel tijd en moeite gestoken in de parkeerhandhaving. Maar een auto verdwijnt niet als er een bon onder de ruitenwisser wordt gedaan. Daarom is de plaatsing van de boomstammen ook zo effectief. Het voorkomt dat er überhaupt geparkeerd wordt op plaatsen waar geparkeerde auto’s leiden tot verkeersgevaarlijke situaties.