Tijdelijk parkeerterrein Schoolstraat - Nieuwe Zeeweg

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijk parkeerterrein op een aantal aaneengesloten percelen aan de Schoolstraat - Nieuwe Zeeweg in Noordwijk aan Zee. Zo komt er ruimte om daar een aantal grotere ontwikkelingen mogelijk te maken.

Overlast lijkt beperkt

De parkeervoorziening is tijdelijk. Mogelijke overlast voor omwonenden lijkt vooralsnog beperkt en zal goed in de gaten gehouden worden. Zo nodig worden maatregelen getroffen tegen die overlast.

Ruimte voor ontwikkelingen

De parkeervoorziening is essentieel om een aantal grotere ontwikkelingen in Noordwijk aan Zee mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen dienen een groot algemeen belang. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde Parkeerstrategie Noordwijk aan Zee. 

Achtergrond

De gemeente wil de kwaliteit van het kustgebied verbeteren. Dit doet de gemeente door ook de minder mooie plekken te ontwikkelen. Dat is nodig om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Dit kan niet zonder goede parkeervoorzieningen. 

De gemeente heeft daarom voor Noordwijk aan Zee een Parkeerstrategie Noordwijk aan Zee gemaakt. Hierdoor zijn er de komende jaren voldoende parkeerplekken en fietsparkeerplekken beschikbaar. 

Voldoende om ook de parkeerplaatsen te vervangen die (tijdelijk) komen te vervallen door bouwplannen. Of om de pieken op zomerse dagen in de weekenden op te kunnen vangen.