Thalasso-kuuroord aan de Hollandse kust

Met de erkenning ‘heilzame badplaats’ op zak heeft gemeente Noordwijk een kans om zich te vernieuwen. Het kan een beginpunt zijn van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de gemeente. De route die in het verschiet ligt: van badplaats naar Thalasso-kuuroord aan de Hollandse kust.

Erkenning

Gemeente Noordwijk is drager van de erkenning ‘heilzame badplaats’. Noordwijk voldoet namelijk aan de voorwaarden van de DHV (Deutscher Heilbaeder Verband) en de ESPA (European Spas Association). In 2020 vierde de gemeente het binnenhalen van de erkenning groots. Het was feest. Er waren jaren van voorbereiding aan voorafgegaan. Daarna was er werk aan de winkel voor de gemeente. De gemeente heeft een visiedocument opgesteld. Kuuroord Noordwijk. De gemeenteraad heeft hem aangenomen.

ESPA_Logo

Voordeur van de Randstad

De visie is het vertrekpunt voor de toekomst. De uitdaging voor ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen is om hun mooie gemeente nu met elkaar te ontwikkelen tot een volwaardig kuuroord. Een Thalasso-kuuroord aan de Hollandse kust, uniek gelegen aan de ‘voordeur van de Randstad. Thalasso daarbij de ‘paraplu voor deze doorontwikkeling.’ Thalasso duidt op de directe aanwezigheid van de zee en de bewezen gezondheidseffecten.

Erkende kuuroord-programma’s

‘Heilzame badplaats’ – Die erkenning opent de deur naar het binnenhalen van erkende kuurprogramma’s. Met toepassingen door erkende therapeuten. Op basis van medisch advies en begeleiding. Alle ondernemers kunnen dus aan de slag en invulling geven aan de Thalasso-filosofie. En aan de slag gaan met het ontwikkelen van lokale gezondheidsaanpakken die daar op gebaseerd zijn.

Wonen in een kuuroord

Inwoners profiteren mee. Wonen in een kuuroord betekent wonen in een omgeving waar veel aandacht is voor 'gezondheid' en 'vitaliteit'. Niet alleen vanwege een getrimd aanbod in wellness-centra. Kuuroord Noordwijk betekent dat op heel veel vlakken merkbaar is dat je in een bijzondere omgeving woont en leeft.  

Kost jaren

De doorontwikkeling kost natuurlijk jaren. De gemeente voert er de regie over. De gemeente krijgt natuurlijk zelf ook de kans om vanuit de eigen werkzaamheden bij te dragen aan Kuuroord Noordwijk. De Kuuroordvisie Noordwijk en het bijbehorende uitvoeringsprogramma geven goed aan wat zo’n bijdrage kan zijn. Bijvoorbeeld aan de totstandkoming van een iconisch kuuroordgebouw. Een gebouw dat in een keer duidelijk maakt ‘Hier ben je in een Thalasso-kuuroord aan de Hollandse kust’.

Verder lezen

Meer vind je op de projectpagina Kuuroord Noordwijk.

Gemeentenieuws

Een gemeente die zich ontwikkelen wil tot een Thalasso-kuuroord aan de Hollandse kust. Het is maar 1 van de vele onderwerpen waarover de gemeente bericht. Ben je geïnteresseerd in jouw gemeente Noordwijk? De gemeente heeft een eigen digitale nieuwsbrief. Geef je op voor de digitale nieuwsbrief