Tekstvoorstel nieuwe APV beschikbaar. Reacties welkom

Door de fusie moet er een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (APV) komen. Deze vervangt de huidige APV’s van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het eerste ambtelijke tekstvoorstel voor de APV is nu beschikbaar.

Voorbereiding

Zo’n nieuwe verordening moet goed worden voorbereid. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Tijdens 2 bijeenkomsten over de nieuwe APV is er informatie opgehaald. Welke regels kunnen vervallen of welke moeten er juist in? Daarna heeft de gemeente een ambtelijk tekstvoorstel voor de APV opgesteld. 

Reacties welkom

Iedereen die dat wil kan op het tekstvoorstel op- of aanmerkingen maken. Dat kan tot uiterlijk 1 april 2020 door een e-mail te sturen naar gemeente@noordwijk.nl.

Vervolg

Na verwerking van de reacties gaat de concept-APV ter goedkeuring naar het college. De gemeenteraad stelt vervolgens de nieuwe verordening vast.