Subsidietender jeugd- en jongerenwerk online

Vanaf 20 augustus 2019 staat de subsidietender jeugd- en jongerenwerk voor de gemeente Noordwijk online. Dit geeft aanbieders van jeugd- en jongerenwerk de mogelijkheid om zich in te schrijven door een subsidieaanvraag in te dienen.

Onderzoek Nederlands Jeugdinstituut

De afgelopen maanden is middels een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gewerkt aan een nieuwe opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk. De gemeentelijke herindeling, en daarmee de harmonisatie van beleid van Noordwijk en Noordwijkerhout, was een goed moment om de doelstellingen van het jeugd- en jongerenwerk aan te scherpen.

Doelstellingen jeugd- en jongerenwerk

In de nieuwe gemeente Noordwijk moeten jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Voor het bereiken van deze ambitie is een gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid nodig van het gehele jeugdveld. Het jongerenwerk levert hier vanuit haar rol een bijdrage aan. De gemeentelijke doelstellingen staan uitgebreid in de tender beschreven.

Inschrijving via Tenderned

Inschrijving op de subsidietender staat open voor iedere organisatie die jongerenwerk voor de gemeente aanbiedt, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Organisaties schrijven zich in via TenderNed.nl, het platform voor aanbestedingen voor de overheid. Daar is meer informatie te vinden over de procedure.