Subsidies Kracht van Noordwijk

De nieuwe gemeente Noordwijk stelt in 2019 bijna € 226.000,- subsidie beschikbaar voor 3 projecten van de Kracht van Noordwijk. Zo bevorder je zelfredzaamheid. Verbind je mensen. Stimuleer je ze om mee te doen.

Aantoonbare maatschappelijke baten 

De Kracht van Noordwijk verwijst naar verschillende projecten die zijn ondergebracht onder één naam. Hun kracht is overtuigend. Het college heeft op dinsdag 12 februari 2019 besloten drie projecten te steunen in 2019. Dit besluit volgde op een periode van 2 jaar waarna de projecten zijn geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat de projecten aantoonbare maatschappelijke baten opleveren die hoger zijn dan de kosten. 

Drie krachtige projecten 

Voor het jaar 2019 gaat het om een subsidie aan:

  • Welzijn Noordwijk voor de uitvoering van het project Sportief voor Werk
  • ’s Heerenloo voor dagbestedingsvoorziening Reuring
  • Stichting FriendsUnited voor de sportvereniging voor kinderen met een beperking. 

Belangrijke bijdragen

Met deze projecten worden mensen met een participatie-uitkering sociaal geactiveerd, kan iedereen terecht voor sociaal contact bij dagbestedingsvoorziening Reuring en kunnen kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking sporten in hun eigen club.