Strijden tegen stukken plastic met luchtbellenscherm

Gaat een luchtbellenscherm bij het boezemgemaal Katwijk helpen om tonnen plastic afval weg te vangen? Ook gemeente Noordwijk wil de komst ervan mogelijk maken. Je voorkomt ermee dat tonnen stukjes plastic in de zee en op het strand terechtkomen.

Een limes van belletjes

Samen met gemeenten in het stroomgebied van Rijnland zal Noordwijk in 2020 nauw samenwerken met het hoogheemraadschap van Rijnland en de stichting Coast Busters om de komst mogelijk te maken van een luchtbellenscherm dat plastic afval wegvangt bij boezemgemaal Katwijk. De welluidende naam de Limes Bubble Barrier. Verwijzend naar de beruchte grens van de Romeinen die op deze plek was. Voor de goede orde. De komst van het luchtbellenscherm hangt af van een onderzoek naar de haalbaarheid en kosten.

Toewerken naar plaatsing

Wethouder ondertekent overeenkomstMedio december heeft wethouder Ter Hark de overeenkomst ondertekend met het hoogheemraadschap van Rijnland en stichting Coast Busters om toe te werken naar de plaatsing van zo’n luchtbellenscherm. De wethouder zie je op foto aan de tafel rechts terwijl hij zijn handtekening zet. “Het is een innovatieve techniek die helpt zwerfafval te bestrijden”, zegt hij, “Voor Noordwijk is een schoon strand en een schone zee vitaal. Wat mij betreft maken we met elkaar de komst van Limes Bubble Barrier mogelijk.” 

Meer op de website van Het Hoogheemraadschap.