Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Steun voor Stichting Noordwijk Space Expo

Het college heeft besloten om € 300.000,- uit het Corona-noodfonds Noordwijk toe te kennen aan de Stichting Noordwijk Space Expo.

Ernstig financiële situatie

De Stichting Noordwijk Space Expo heeft bij het college een verzoek ingediend voor eenmalige noodhulp uit het Corona-noodfonds. De aanhoudende Covid-19 situatie heeft het museum namelijk in een kritische financiële situatie gebracht. De verliezen over 2020 en 2021 zullen naar huidig inzicht oplopen naar circa € 1.250.000,- waarmee de in het verleden opgebouwde reserves vrijwel uitgeput zijn. Daardoor staat de continuïteit van het museum op het spel.

Faillissement voorkomen

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten om € 300.000,- uit het Corona-noodfonds Noordwijk toe te kennen aan de Stichting Noordwijk Space Expo. Wethouder Roberto ter Hark geeft aan dat het om een financiële injectie gaat waarmee het faillissement van het museum wordt voorkomen. Precies hiervoor hebben we het noodfonds opgericht”, zegt hij. “Ik ben blij dat we dit met elkaar kunnen doen voor deze unieke voorziening.

Corona-noodfonds

Gemeente Noordwijk richtte het noodfonds eind vorig jaar in. In de raadsvergadering van 16 december 2020 werd met het voorstel ‘Compensatiemaatregelen Corona 2020-2021’ besloten om € 1.000.000,- beschikbaar te stellen binnen de verordening ‘Corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021’ voor de ondersteuning van niet-commerciële organisaties die hiervoor geen of onvoldoende beroep kunnen doen op bestaande steunmaatregelen. Omdat Space Expo normaal gesproken geen subsidie ontvangt van de overheid, kan het museum daardoor nu ook onvoldoende aanspraak maken op de specifieke steunregelingen voor musea.

Belangrijke attractie voor Noordwijk

Barbara Hoppel, algemeen directeur Space Expo Museum is blij met de steun: In Noordwijk zijn we een belangrijke attractie voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Bovendien zijn we een allweather locatie en het hele jaar door geopend. Door onder andere de nieuwe missies naar Mars en de maan is ruimtevaart populairder dan ooit. Dat merken we zeker ook aan onze bezoekersaantallen. Vóór de coronacrisis trokken wij jaarlijks meer dan 100.000 mensen naar Noordwijk en dat cijfer groeide elk jaar door. Ook liggen er mooie plannen voor de toekomst. De coronacrisis gooide helaas roet in het eten. Dankzij de steun van de gemeente kunnen we gelukkig nu ons museum openhouden.