Start praktisch verkeersexamen Noordwijk

Kinderburgemeester Tess van Eijck en wethouder Roberto ter Hark gaven op 31 mei 2021 het startschot voor het praktisch verkeersexamen in Noordwijk. Circa 400 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Noordwijk leggen op 31 mei 2021 en 1 juni 2021 dit verkeersexamen af.

Corona

Vorig jaar kon het praktisch verkeersexamen door de coronapandemie niet afgenomen worden. Vandaar dat nu zowel groep 7 als groep 8 aan het examen deelnemen. 

Routes

Tijdens het praktisch verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op in een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn te weinig ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving hun verkeerskennis toe te passen. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen. 

Fietscontrole

Alleen op een goedgekeurde fiets mogen de kinderen aan het examen deelnemen. Daarom vindt voor de start een controle van hun fietsen plaats.

Digitaal formulier

Dit jaar worden de kinderen voor de 1e keer getoetst aan de hand van digitale formulieren. Zo kan direct worden afgelezen wie wel en wie niet geslaagd is. Langs de route staan (groot)ouders die aan de hand van een controlelijst beoordelen of de leerlingen goed handelen. 

Noordwijkerhout en De Zilk

De groepen 7 en 8 van de basisscholen in Noordwijkerhout en De Zilk legden in april 2021 al het praktische verkeersexamen af. In totaal namen hieraan 350 leerlingen deel. 

Organisatie

De gemeente organiseert het praktische verkeersexamen in samenwerking met de politie en Veilig Verkeer Nederland (afdeling Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout).