Start grote opknapbeurt Zeeburg

Wethouder Theo Alkemade ging woensdag 19 oktober 2022 naar de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout toe om de aftrap te geven voor 1e fase van de grote opknapbeurt. Bijna 50 jaar na de aanleg van de wijk is het nu tijd om de wijk klaar te maken voor de toekomst.

Participatie

De inwoners van de wijk werden bij de grote opknapbeurt betrokken. Zeeburg werd namelijk aangewezen als pilot voor een uitgebreide burgerparticipatie. Dat ging via Samen Noordwijk. Een digitaal platform. Hoe de participatie uitpakte en wat de gemeente ervan kan leren werd onlangs onderzocht. Hier staat de evaluatie.

Definitief ontwerp

Na de participatie gingen de ontwerpers met de uitkomsten aan de slag. Het leidde tot een definitief ontwerp voor het vernieuwen van de straten, pleinen, veldjes, groen en perkjes in Zeeburg. De gemeente stuurde een brief met de aankondiging van de start van de opknapbeurt. “Het derde kwartaal van 2022 start de gemeente met de uitvoering van het 1e deel van Zeeburg - Westerhout, Brittenhuis, Weversland.” Die planning is dus goed gehaald, zo bleek deze week met de kickoff.

Grote opknapbeurt 

Er staat veel op stapel. Het gaat om: 

  • het aanleggen hemelwaterriolering om wateroverlast te voorkomen;
  • het vervangen van het groen in de wijk met daarbij veel aandacht voor het verbeteren en de kwaliteit van het groen;
  • het toepassen van duurzame bestratingsmaterialen;
  • het onderhoud en het vernieuwen van het openbare verlichting;
  • het vernieuwen van speelplekken;
  • het vernieuwen en verzwaren van het elektriciteitsnetwerk in samenwerking met Liander;
  • het vernieuwen van de huisaansluitingen eveneens in samenwerking met Liander;
  • het aanleggen van een glasvezelnetwerk in samenwerking met Deltafiber aan de slag. 

Al de werkzaamheden worden in afstemming op elkaar in een keer uitgevoerd. Daarmee wordt tijd gewonnen en kan in korte tijd heel veel gebeuren.

Duurzame toekomst

Wethouder Theo Alkemade is nauw betrokken bij de grote opknapbeurt. Hij vindt met name de verduurzaming erg belangrijk. We verwachten met deze herinrichting een leefbare en duurzame woonwijk te realiseren, klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin we inzetten op duurzame energie. Zo draagt ook deze grondige opknapbeurt bij aan misschien wel de grootste uitdaging waarvoor we staan. Hij benadrukt: De uitvoering van al deze werkzaamheden zal van de bewoners veel begrip en geduld vragen.

Blijf op de hoogte - Meld je aan

Vanuit duurzaamheid kunnen de bewoners via Samen Noordwijk de laatste nieuwtjes volgen en ook de noodzakelijke informatie met betrekking tot het aanbieden van afval, afsluitingen, etc. Meld je aan en blijf daardoor op de hoogte!