Spelregels voor verdeling sociale huurwoningen in Huisvestingsverordening 2019

De regionale woningmarkt is de komende jaren nog zeer krap. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden.

Huisvestingsverordening Holland Rijnland met spelregels

Sommige mensen komen hierdoor in de knel en hebben snel en urgent passende woonruimte nodig. In de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 leggen we de spelregels voor verdeling van sociale huurwoningen in Holland Rijnland vast.

Per 1 juli 2019 van kracht

De Huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. Gemeenten in regio Holland Rijnland voeren een gezamenlijke huisvestingsverordening. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de verordening vast. De verordening is per 1 juli 2019 van kracht. 

De verordening lezen

De hele verordening vindt u op www.hollandrijnland.nl. Naast de Huisvestingsverordening treft u ook de Toelichting aan. Hierin is voor zover relevant per artikel een toelichting op de Huisvestingsverordening opgenomen.