Speelplekken vernieuwen. Ook in Noordwijkerhout en De Zilk

De gemeente Noordwijk vernieuwt en moderniseert de speelplekken. Noordwijkerhout en De Zilk zijn de komende tijd aan de beurt. Op 9 plekken gaat de gemeente de komende jaren aan de slag. Het liefst in samenspel met de buurt.

Met beleid vernieuwen of opknappen

Na de fusie is een stuk geschreven over de speelplekken in de nieuwe gemeente Noordwijk. Het was nodig om na te denken over wat er gebeuren moest. Het was het startpunt van een lang traject. Stap voor stap pakt de gemeente locaties aan. In elke kern zijn er plekken in beeld. 

Zeeburg grondig opknappen

Het werk is helemaal van nu. Spreekt mensen ook aan. Loop de wijk Zeeburg in en vraag wijkbewoners wat ze graag aangepakt zien. Velen zeggen spontaan ‘vernieuw de speelplekken’. Het overkwam Sjaak Geerlings en wethouder Theo Alkemade tijdens hun bezoek aan de wijk. Lees het bericht over het opknappen van Zeeburg. Bij de grondige opknapbeurt van Zeeburg worden de speelplekken dan ook meegenomen. Zie het overzicht hieronder. 

Met de buurt - Met elkaar

De gemeente vernieuwt of knapt een locatie bij voorkeur op met de buurt. Een goed voorbeeld is de speelplek in het hofje aan de Viaductweg. De buurt kon mee doen aan een enquête. Bewoners en kinderen hebben verteld wat hun wensen en ideeën waren voor deze speelplek. Het werd allemaal verwerkt in 2 schetsontwerpen. Die vervolgens weer voorgelegd werden aan de deelnemers. Hier lees je meer over ‘Speelplek Viaductweg’.  

Wat staat op stapel?

  • Sperwerkroft - blokplek in de wijk Victor in 2022
  • Erfvoort in de wijk - buurtplek in de wijk Zeeburg in 2022
  • Brittenhuis - blokplek in de wijk Zeeburg in 2022
  • Reigerslaan - blokpek in de wijk Victor in 2023
  • Westerhout - buurtplek in de wijk Zeeburg in 2023
  • Brittenhuis – buurtplek in de wijk Zeeburg in 2023
  • Langevelderweg 43 - nieuwe buurtplek aan de Langevelderweg in 2023
  • Regenboogschool - school in Noordwijkerhout dorp in 2023
  • Hafkenscheidtlaan - blokplek in De Zilk in 2023 

Aansprekende speelplek

Wethouder Sjaak van den Berg: We zijn gestart in Noordwijk Binnen en vervolgen ons traject in Noordwijkerhout en De Zilk. Stap voor stap willen we in een veilige omgeving een leuke en ook aansprekende speelplek aanbieden. Voor kinderen is buiten spelen heel belangrijk. Met dit project staat samenwerken met de buurt en de kinderen voorop. Zij kunnen immers het best bepalen hoe de speelplekken ingericht kunnen worden.