Space Campus Noordwijk

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over hoe het gaat met de Space Campus Noordwijk. Een van de 3 strategische pijlers van de economie van Noordwijk. Er is werk aan de winkel.

Voorbereiden op een goede rondetafelgesprek

Het college heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld opdat de leden zich goed kunnen voorbereiden op het Ronde Tafel Gesprek van woensdag 1 juli 2020. 

Strategische verdiepingsslag

‘Space’ is één van de strategische economische pijlers. Naast ‘Bulb & Flowers’ en ‘Tourism’. Aangaande de Space Campus Noordwijk zijn er mooie ontwikkelingen te melden zoals SCN Avatar. Maar er is meer nodig om de Space Campus Noordwijk goed van de grond te krijgen.

Scherpere focus en actie

“Het is een uitdaging om de vele teksten en woorden die de afgelopen jaren zijn gewijd aan deze gewenste ontwikkeling met elkaar om te zetten in een heldere visie op Space Campus Noordwijk. Een visie die niet alleen richting geeft maar uiteindelijk ook zorgt voor daadwerkelijke gezamenlijke focus en actie in het gebied en in de sector”, aldus het college. 

Praatplaten stimuleren de discussie

“Met deze praatplaten als vertrekpunt kan vervolgens het gesprek aan worden gegaan met
stakeholders en marktpartijen en kunnen nadere marktverkenningen worden gedaan. Dit om de visie verder aan te scherpen, om partijen mentaal te contracteren en om met elkaar tot het formuleren van strategische doelen en acties te komen en de gebiedsvisie verder uit te werken”. 

Stappen zetten

“We willen immers graag met elkaar voortbouwen op wat er al ligt en samen een stap verder komen”, aldus het college in de achtergrondinformatie

Gelijk speelveld

De stukken die tezamen met de brief eind juni naar de gemeenteraad zijn gestuurd dienen een duidelijk doel. Een eenduidige geïnformeerde raad kan het debat voeren en bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.