Snel knopen kunnen doorhakken. Juist Nu

Gemeente Noordwijk heeft een Versnellingstafel ingericht om de komende maanden snel knopen te kunnen doorhakken over corona-gerelateerde vraagstukken.

Van niets naar iets

De Keukenhof, musea en evenementenorganisaties gaan de komende weken experimenteren in fieldlabs. De gemeente verwacht dat er over niet al te lange tijd ook in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk geëxperimenteerd mag worden. Roberto ter Hark, wethouder Economie & Toerisme van gemeente Noordwijk: Met de versoepelingen in aantocht, gaan we van 'er mag niets' naar 'er mag iets'. Voor onze ondernemers, evenementenorganisatoren en andere instanties brengt dit kansen en vragen met zich mee. Wat zijn de nieuwe regels? Welke risico's, afwegingen en dilemma’s zijn er? Om snel en adequaat te kunnen reageren en te handelen werkt de gemeente met een Versnellingstafel.

Roberto ter Hark - comprimeertGeen tijd verliezen 

De Versnellingstafel is een tijdelijk team, bestaande uit vertegenwoordigers van de directie, het college en verschillende beleidsterreinen zoals economie, welzijn, cultuur, evenementen, handhaving, veiligheid en communicatie. Wethouder Roberto ter Hark: Veel versoepelingen en de daaruit voortvloeiende aanvragen uit de samenleving zullen tijdelijk van aard zijn. Het is belangrijk dat daar direct op kan worden ingespeeld. Door de effecten van corona leven en werken meer mensen momenteel bij de waan van de dag. De maatregelen zullen langzaam worden afgebouwd, waardoor er straks elke keer andere regels gelden. Als alle procedures doorlopen moeten worden verliezen we kostbare tijd. De versnellingstafel wil corona-gerelateerde knopen snel kunnen doorhakken.

Tijdelijke vraagstukken 

Wethouder Roberto ter Hark benadrukt dat het gaat om tijdelijke vraagstukken die door de buitengewone situatie buiten het reguliere beleid vallen. Een voorbeeld is het coronavignet voor thuisbezorgende restaurants. Via de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) en de Koninklijke Horeca afdeling Noordwijk (KHN) kregen wij het verzoek te kijken naar een versoepeling rondom het parkeren tijdens de thuisbezorguren. Samen met hen zijn we uitgekomen op een parkeervignet voor restaurants. Een tijdelijke parkeerontheffing waarmee restaurants geen boete kunnen krijgen tussen 17:00 en 21:00 uur. Het gaat om een tryout en uiteraard mogen de geparkeerde auto’s geen verkeersonveilige situaties veroorzaken. Inmiddels zijn er ook al veel andere vragen van ondernemers binnengekomen. We onderzoeken de risico’s en dilemma’s en geven zo snel mogelijk antwoord. Doel is komende periode snelheid te bieden in een uitdagende periode. Die uitdaging ligt er voor iedereen, ook voor ons!