Siemen van Berkum benoemd tot raadslid

Het centraal stembureau heeft de heer S. van Berkum op 10 december 2018 benoemd tot lid van de gemeenteraad van Noordwijk.

Teruggekomen op aanvaarden benoeming

Van mevrouw M.J.C. Fles, benoemd verklaard op lijst 6 (GROENLINKS), is bericht ontvangen dat zij terug komt op de aanvaarding van haar benoeming tot lid van de gemeenteraad.

Benoeming

Op basis van de Kieswet komt de heer Van Berkum in aanmerking voor de benoeming op lijst 6. Hij neemt de plaats in van mevrouw Fles. De volgende kandidaat is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat hij reeds benoemd is:

  • L. Koppel

Besluit centraal stembureau ter inzage

Het besluit van het centraal stembureau ligt ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42 te Noordwijk.