Samenleving staat centraal bij opstellen van omgevingsvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 8 oktober 2019 ingestemd met het Plan van aanpak Omgevingsvisie. Iedereen die zich bij de toekomst van Noordwijk betrokken voelt is van harte uitgenodigd om mee te doen.

Ingrijpende verandering 

Nog even en de Omgevingswet wordt ingevoerd. Iedereen spreekt van een ingrijpende verandering in hoe de overheid werkt. Omgaat met initiatieven uit de samenleving. Daar komt veel meer ruimte voor. Tegelijkertijd wordt regelgeving veel eenvoudiger. Het ministerie maakte een verduidelijkend filmpje

Goed starten

Naast de wet, zijn omgevingsplan en omgevingsvisie nodig om de ingrijpende verandering goed van de grond te krijgen. Begin oktober heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Plan van aanpak Omgevingsvisie

Samen maken we Noordwijk

Zo’n visie is voor gemeenten in de Omgevingswet één van de verplichte kerninstrumenten. De inzet is een visie te maken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf.  Zo geeft de gemeente invulling aan het motto uit de collegeagenda: Samen maken we Noordwijk. 

Wie zijn we in 2050

In het kort. De visie bevat inspirerende beelden van wat Noordwijk in de toekomst wil zijn. Hoe Noordwijk in 2050 woont, werkt, recreëert, omgaat met ouderen, jongeren, mensen die wat hulp nodig hebben et cetera. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij te dragen aan zo’n beeld. Voor Noordwijk maar ook voor de kern.

Informatieavond raad

In november volgt een bespreking in de gemeenteraad. Eind november krijgen de gemeenteraadsleden tekst en uitleg tijdens een informatieavond. Het streven is om december 2020 de gemeenteraad de Omgevingsvisie te laten vaststellen.

Richting geven aan samenwerking

Wethouder Henri de Jong is politiek verantwoordelijk voor het project: “Wat inwoners, ondernemers verenigingen en maatschappelijke organisaties vinden staat voorop. Onze samenleving staat centraal bij het opstellen van de visie. Samen maken we Noordwijk.”