Samen werken aan het Maatschappelijk Programma

De gemeente Noordwijk presenteert deze week het maatschappelijk programma Floreren in Noordwijk 2022-2025. Een programma waarmee we de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners willen versterken.

Met inwoners en organisaties

Dat je mee kunt doen, uit je leven kunt halen wat er in zit. En indien nodig een beroep kunt doen op zorg en ondersteuning. Hier gaat de gemeente samen met inwoners en organisaties aan werken.

Samenhang

Op dit moment kent de gemeente maar liefst 30 beleidsnota’s op het maatschappelijk vlak. Dat zijn beleidsnota’s, actieprogramma’s, visies, uitvoeringsagenda’s, noem maar op. Deze 30 stukken zijn nu samengevat in 5 opgaven. Dat maakt het makkelijker om het overzicht te behouden. Over het maaiveld heen te kijken. En om integraler te werken. Dat wil zeggen, onderwerpen meer in samenhang te zien. Zo hangt jeugdhulp sterk samen met het onderwijs, sporten met gezondheid en deelname aan een vereniging met eenzaamheid.

Floreren

Dat betekent groeien en bloeien. Zich volledig ontwikkelen en tot volle wasdom komen. Dit begrip vat het centrale doel in één woord samen. Dat iedereen kan meedoen, zich kan ontplooien, indien nodig zorg en ondersteuning krijgt en gezond kan zijn. De leefomgeving faciliteert ontmoeting en bevordert de gezondheid.

Infographic floreren

Tekst infographic

Floreren in Noordwijk

  • Gezonde & veilige leefomgeving
  • Gezond leven
  • Opgroeien & zelfontplooiing
  • Meedoen
  • Zorg & ondersteuning

Collectieve impact

Het afgelopen jaar hebben veel organisaties en inwoners meegedacht. Via (online en fysieke) bijeenkomsten en via het platform samen.noordwijk.nl. Als de gemeenteraad het maatschappelijk programma vaststelt, kan nog dit jaar worden begonnen met een pilot met twee opgaven. Volgend jaar kan de nieuwe werkwijze dan over alle 5 de opgaven worden toegepast.

Raadscommissie welzijn

Op woensdag 9 februari buigt de raadscommissie Ruimte zich over het Maatschappelijk Programma. De vergadering is digitaal te volgen. Lees de stukken.