Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Samen werken aan een nieuw cultuurbeleid

Het is tijd voor een nieuw cultuurbeleid. De gemeente stelt deze op met partijen die een rol hebben in de uitvoering van het huidige cultuurbeleid. We kijken terug en halen ervaringen op. Het 1e groepsgesprek met onze partners start begin juli 2021.

Nieuwe cultuurnota

De nieuwe periode van het cultuurbeleid van de gemeente Noordwijk start met ingang van 2022. De gemeente actualiseert het beleid met participatie van verschillende partijen: culturele organisaties, inwoners, bestuur, gemeentelijke organisatie en andere stakeholders en sleutelfiguren. Deze eerste bijeenkomst met culturele organisaties staat in het teken van de evaluatie van het huidige cultuurbeleid. We kijken samen naar de kansen voor 2022-2025.

Nieuwe bijeenkomsten

In augustus en september van 2021 worden meer bijeenkomsten georganiseerd. Verschillende groepen en betrokken inwoners uit de gemeente Noordwijk worden uitgenodigd om mee te denken. Zo bouwen we samen aan een nieuw eigentijds cultuurbeleid dat past bij onze vier kernen. 
 
Dit verwerken we in de nieuwe cultuurnota. De raad stelt de cultuurnota vervolgens vast in de raadsvergadering van december 2021.