Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Samen succesvol verder

Gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse Noordwijk, en Teylingen gaan de komende jaren graag ‘samen succesvol verder’ bij het versterken van de regionale economie. Maar er moet wel wat gebeuren.

Nuttig om nu te bepalen

De gemeenten werkten de afgelopen jaren al samen. ‘Samen Succesvol’ heette het uitvoeringsprogramma. Het loopt 31 december 2021 af. Een passend moment om nu terug te kijken. Wat heeft de samenwerking gebracht? De gemeenten hebben Bureau Decisio gevraagd dit in orde te maken. 

Positief beeld

De evaluatie van de economische samenwerking Duin- en Bollenstreek schetst een positief beeld van de samenwerking. Het bureau stelde vast dat nagenoeg alle haalbare dan wel kansrijke projecten zijn opgenomen, gerealiseerd of in uitvoering zijn gebracht. 

Ook in de komende jaren

Dit is de lijn. Het heeft zin om ook de komende jaren weer de samenwerking op te zoeken en samen aan een sterke regionale economie. Eén van de voornaamste aanbevelingen aan het adres van de gemeenten: probeer te komen tot een regionale agenda met de gedeelde en de gezamenlijke regionale opgaven.

De opgaven nog beter oppakken

De aanbeveling is ook om een scherpe focus aan te brengen in die agenda en in de manier waarop er wordt samengewerkt. De sturing en coördinatie op de gezamenlijke inspanning. Als dat nu opgepakt wordt dan kan de samenwerking zonder problemen doorgezet worden. In verbeterde vorm zelfs. De wethouders Economie van de Duin en Bollenstreek volgen die lijn. Een collegevoorstel is afgetikt. 

Voorstel naar de gemeenteraden

De colleges hebben eind april besloten om nog dit jaar een voorstel op tafel te leggen voor de regionaal-economische samenwerking ná 2021. Ze brengen nu snel hun gemeenteraden op de hoogte van het de evaluatie van de economische samenwerking Duin- en Bollenstreek en ze stellen hun gemeenteraden voor te verkennen of en welke inzet er voor de periode ná de huidige economische agenda gewenst is. Nog vóór het vierde kwartaal van 2021 krijgen de raden een voorstel voorgelegd, met daarbij verkenning naar de meest effectieve uitvoeringsvorm.

Sterke regionale economie 

Namens zijn regio-collega’s meldt wethouder Roberto ter Hark: “De regionaal-economische samenwerking is nuttig. We geven er graag een vervolg aan. Maar het kan beter. Met dit voorstel komen we tegemoet aan de wens van de gemeenteraden om met elkaar te bouwen aan een sterkere economische structuur in onze Duin en Bollenstreek. We gaan de komende maanden in kaart brengen hoe we samen succesvol verdergaan.”

Hier vind je het uitvoeringsprogramma ‘Samen succesvol'.

Hier vind je het rapport ‘Evaluatie Economische Samenwerking Duin- en Bollenstreek’.