Rotonde Herenweg-Beeklaan weer open

Vanaf vrijdag 12 juli 2019 is de rotonde Herenweg-Beeklaan weer open. Fietsers en voetgangers hebben vanaf nu voorrang op deze rotonde. Het openbaar vervoer gaat weer volgens de normale dienstregeling rijden. Hiermee is fase 2 van project Beeklaan afgerond.

Voorrang voor fietsers en voetgangers

De rotonde Beeklaan/Herenweg is vanaf vrijdag 12 juli 2019 weer geopend. Let op! De verkeersituatie is gewijzigd. Bij deze rotonde hebben fietsers en voetgangers nu voorrang. In het coalitieakkoord 2019-2022 is opgenomen dat de nieuwe gemeente het landelijk beleid 'Duurzaam Veilig' van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgt. Rotondes binnen de bebouwde kom moeten binnen een gemeente op dezelfde manier worden uitgevoerd. Fietsers en voetgangers hebben voorrang.

Nieuwe rotonde ingericht volgens Duurzaam Veilig

De rotonde Herenweg/Beeklaan is de eerste rotonde in de woonplaats Noordwijk die zo is aangepast. In de kern Noordwijkerhout zijn alle rotondes al op deze manier ingericht. Samen werken we de komende 4 jaar aan het thema 'Veilig verkeer'. Een punt van de collegeagenda van dit college, dat we samen oppakken. Fietser en voetganger hebben dus voorrang op de nieuwe rotonde Herenweg/Beeklaan.

Normale dienstregeling openbaar vervoer

Vanaf de opening, vrijdag 12 juli 2019 om 13:00 uur, is de normale dienstregeling weer van kracht. Voor meer informatie: www.arriva.nl.

Fase 3 van de werkzaamheden

De laatste fase van dit project is het aanbrengen van beplanting en bomen. Deze fase zal naar verwachting in het najaar van 2019 worden uitgevoerd. Hierover volgt later dit jaar communicatie.

Meer weten of vragen?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de projectleider de heer M. Kooimans. Hij is bereikbaar via de algemene contactgegevens van de gemeente, telefonisch (071) 36 60 000 of per e-mail gemeente@noordwijk.nl