Rondetafelgesprek over het Jan Kroonsplein en de verbeterplannen bij de Omgevingsdienst West Holland

Op dinsdagavond 14 januari 2020 vond er op het gemeentekantoor van Noordwijkerhout een rondetafelgesprek plaats. Er waren presentaties o.a. over het Jan Kroonsplein en over de verbeterplannen bij de Omgevingsdienst West Holland.

Verbeterplan uitvoering bouwtaken door Omgevingsdienst West Holland

De omgevingsdienst West Holland voert voor de gemeente Noordwijk taken uit voor het verlenen van bouwvergunningen en handhaving. 
De gemeenteraad ontving de afgelopen jaren van inwoners diverse klachten over het functioneren van Omgevingsdienst met betrekking tot het verlenen van omgevingsvergunningen en dienstverlening aan de inwoners. Naar aanleiding daarvan is een verbeterplan ingezet door de dienst. In november heeft de gemeenteraad  tijdens de begrotingsraad aangedrongen op korte termijn een periodieke terugkoppeling over de voortgang te krijgen van de verbeterplannen. 

Mevrouw Krul, directeur van de Omgevingsdienst, gaf vanavond een presentatie over de voortgang van die plannen. Zij gaf aan dat er afgelopen jaar behoorlijke stappen zijn gezet met de ingezette verbeterplannen voor de organisatie, maar dat er ook nog veel moet gebeuren. Er is nog een hele reeks maatregelen ingepland om te zorgen voor betere dienstverlening naar inwoners en ondernemers.  

De omgevingsdienst heeft afgelopen jaar i.p.v. de geplande 400 aanvragen echter bijna 500 aanvragen moeten verwerken. Dit heeft de nodige impact gehad op de organisatie.  Ook liet zij zien dat het lang duren van procedures niet altijd alleen de schuld van de omgevingsdienst is, maar dat veel factoren hier van invloed kunnen zijn. De raad was benieuwd naar hoeveel klachten de omgevingsdienst dit jaar ontving.  In 2019 waren dit er 345, die vooral te maken hadden met klachten over handhaving.  

Ondanks de verbeterplannen leven er bij de gemeenteraad nog steeds grote zorgen over het functioneren en de dienstverlening naar de inwoners. De raad ontvangt nog steeds klachten van inwoners en het beeld bij de inwoners over de omgevingsdienst is volgens een aantal raadsleden nog negatief.  De raad wil de vinger aan de pols houden en wil dan ook periodiek goed geïnformeerd worden over de stand van zaken en echte verbetering zien bij de omgevingsdienst. In april wordt de raad opnieuw geïnformeerd over de resultaten van de aanpak. 

Jan Kroonsplein 

Voor de locatie Jan Kroonsplein is een kwaliteitsimpuls gewenst, aldus het college van B&W. Door de verhuizing van de Vomar naar de locatie Maarten Kruytstraat komt er ruimte voor een nieuwe ontwikkeling op de locatie Jan Kroonsplein. Dit is nu nog een plek waar het beeld wordt bepaald door geparkeerde auto’s. In een presentatie werd de raad meegenomen hoe het conceptontwerp tot stand is gekomen en hoe er rekening gehouden wordt met de omgeving waarin gebouwd wordt. Ook met het wensbeeld van bewoners van het Jan Kroonsplein en omgeving die een “droomsessie” hadden is rekening gehouden. Daarnaast zijn de reacties op eerdere varianten in het nieuwe ontwerp meegenomen. Zo is in vergelijking tot het eerdere ontwerp het aantal m² winkelruimte fors teruggebracht ten gunste van woningbouw.  Toch zijn niet alle bewoners even blij met het plan, gelet op de twee insprekers. Ook de raadsleden hadden nog veel vragen over de plannen en de gemaakte keuzes in het ontwerp. 

De wethouder heeft aangegeven met de bewoners in gesprek te blijven. De planning is dat een voorstel in het najaar naar de gemeenteraad wordt gestuurd ter besluitvorming. 

U kunt de bijbehorende stukken en presentaties terugkijken en luisteren