Rijke oogst verkeersonderzoek Noordwijk Binnen

Veel mensen hebben meegedaan aan het verkeersonderzoek Noordwijk Binnen. Wat vinden ze belangrijk? Een overzicht.

De 1e ronde

Gemeente Noordwijk voert een onderzoek uit naar het verkeer in Noordwijk Binnen. Half juni 2021 startte het. De gemeente nodigde heel gericht uit. De mensen woonden in het gebied dat ‘omstippeld’ is. Op Samen Noordwijk deden ze mee. De 1e ronde is nu klaar.

Veel reacties

In de afgelopen 3 weken zijn meer dan 200 ideeën, ingediend door ruim 150 verschillende betrokkenen. Er is 100 keer op elkaars ideeën gereageerd. Gemeente Noordwijk bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng. 

Vervolg

Het is tijd voor de tweede ronde. De gemeente werkt dan opnieuw samen met de inwoners uit Noordwijk Binnen. Een aantal neemt deel aan het kernteam. Dat team gaat in september 2021 aan de slag met de verdere uitwerking van de geopperde ideeën. 

Overzicht van de 1e reacties

Jeroensplein

Er is veel steun voor de opmerkingen die gaan over het Jeroensplein. Veel inwoners geven aan normale (mooie) klinkers te wensen. De steentjes die er nu liggen zorgen ervoor dat voetgangers met een rollator of kinderwagen en fietsers niet comfortabel gebruik kunnen maken van de route. De steentjes zijn glad na een regenbui. Zorgen voor een verwarrende voorrangssituatie. En zorgen voor geluidsoverlast door vrachtverkeer. 

Parkeren

Een derde van alle opmerkingen gaat over parkeren. De opmerkingen hebben betrekking op meerdere locaties. Er is vaak te weinig parkeerplek. 

Er worden verschillende oplossingen genoemd: 

  • betere handhaving 
  • opnieuw inrichten waardoor er meer ruimte vrijkomt - een extra parkeergarage of 
  • bewoners laten parkeren in de huidige parkeergarage en een systeem voor vergunninghouders

Veiligheid van het verkeer

Een derde van alle reacties gaat over verkeersveiligheid. Het gaat om oversteeklocaties. Ze moeten opnieuw ingericht worden op de gebiedsontsluitingswegen zoals de Gooweg, de Lijnbaanweg en de Gladiolusstraat. 

Mensen vinden dat automobilisten op deze wegen te hard rijden. Ook de bewoners van de Beeklaan ervaren overlast van hard optrekkende auto’s en motoren. 

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer dat door het centrum rijdt is een ander punt waar reacties over zijn binnengekomen. Bewoners ervaren trillingen in hun huis. Thema’s voor nader onderzoek zijn:

  • de bevoorrading van grote winkelketens 
  • alternatieve routes voor vrachtverkeer 
  • een maximaal gewicht voor de voertuigen in combinatie met een vrachtverbod in sommige straten

Op Samen Noordwijk kun je dit project volgen.

Lees ook ons eerdere bericht ‘Onderzoek verkeer Noordwijk Binnen’.