Resultaten 1e ronde onderzoek naleven coronavoorschriften

Het 1e onderzoek naar het naleven van de coronavoorschriften en het leven in de anderhalvemetersamenleving is afgerond. De resultaten zijn gepresenteerd. Het zal niemand verbazen: de anderhalvemetersamenleving is een lastige opgave.

Digipanel Noordwijk

Zo’n 90.000 mensen deden mee en vulden de uitgebreide enquête in. Ze lieten weten hoe het ging met het naleven van de voorschriften en wat ze voelden. Onder de deelnemers ook leden van het Digipanel Noordwijk. De GGD Hollands Midden had namelijk gevraagd om het onderzoek uit te zetten onder deze groep. De RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten organiseerden het onderzoek.

Globaal beeld

Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand, of het gebruik van papieren zakdoekjes zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel mogelijk thuis blijven, 1,5 meter afstand bewaren en niet op bezoek bij 70-plussers zijn de lastigste opgaven, zeker op de lange termijn. 

Meer angstig, somber en eenzaam

“Ongeveer de helft van de mensen geeft aan geen verandering te zien in hoe somber, angstig, gestrest of eenzaam ze zijn ten opzichte van de periode voor corona. Ruim een derde geeft aan veel meer angstig, somber, gestrest en eenzaam te zijn geworden. Ongeveer 20% heeft (veel) meer slaapproblemen dan voorheen. Er zijn ook mensen die aangeven juist minder van deze gevolgen op hun welbevinden te ervaren, zo geeft 13% van de deelnemers aan minder stress te ervaren dan voor de corona-crisis”, aldus de rapporteurs.

Lees de uitkomsten ‘1e ronde Onderzoek gedragsmaatregelen en welbevinden’.