Reactie op blog 'Lichting 2019 bruist'

De blog van Carsten 'Lichting 2019 bruist' riep bij mij , als oud gediende van de gemeente Noordwijkerhout een reactie, die ik heb verwoord in bijgaand 'Sinterklaas' gedichtje.

Lichting 2019 bruist!

Vandaag heb ik het blog van Carsten gezien. 
Hij is blij met de lichting 2019.                    
Deze 30 'nieuwe mensen'
voldoen helemaal aan de wensen.
Bruisend gaan zij in dit leven 
hun energie aan gemeente Noordwijk geven.

Ik wil op dit bericht graag even
Feedback, zonder oordeel, geven.
Subconscious impact, moeilijk woord,
daarmee word ik vast beter gehoord!
Dus hierbij enkele prangende 'open' vragen
die na dit blog bij mij op kwamen dagen:

Wat vind u van de oudere, bestaande lichting,            
zijn de blijvers een noodzakelijke verplichting?

Denkt u dat de dertig nieuwe krachten
Niet op bestaande kennis zitten te wachten?

Ook alle langer in dienst zijnde mensen
zullen hun best doen voor Noordwijkse wensen.
Zij ondersteunen de colleges al jaren
En hebben veel kennis kunnen vergaren.
Hebben zij nog niet aan u aangetoond
dat kennis uit het verleden wordt beloond?
                                
Zal, als bestaand en nieuw goed samenwerken
dat niet meer binden en de gemeente versterken?

Mijn advies, als ik dat mag geven
aan het eind van mijn ambtenarenleven: 

“Gebruik ieders talent om uw doel te bereiken,                                  
zonder naar leeftijd of lichting te kijken”. 

Iedereen succes de komende jaren in gemeente Noordwijk.

Ellie van Dijck