Raad stelt omgevingsvisie vast

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ unaniem vastgesteld. Goed startpunt voor het volgende gesprek over de toekomst van de gemeente.

Richting voor toekomstige ontwikkelingen 

De gemeente heeft nu een visie op zak waarmee zij het gesprek kan voeren met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomstige ontwikkelingen. De visie geeft aan wat daarin belangrijk is. Hij gaat over de toekomst. Hoe we aan de gemeente bouwen. Ook zijn er deelvisies over de dorpen. 

De omgevingswet

De visie hoort bij de omgevingswet. Dat is een nieuwe wet. De invoering ervan betekent een hele grote verandering. Voor de gemeente, de inwoners, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties, actief in de gemeente. Op de projectpagina ‘Omgevingswet’.

Hoge betrokkenheid van de gemeenteraad

De concept-omgevingsvisie werd voorjaar van 2021 al behandeld in de meningsvormende en besluitvormende raadscommissie maar werd uiteindelijk nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad wilde een aantal aanpassingen in de concept-omgevingsvisie. Dat is nu achter de rug. Als een man staat de raad achter de visie. 

2 amendementen

De raad stelde de visie unaniem vast en voorzag hem van 2 amendementen. Dat zijn een soort van aanvullingen. Een amendement van PUUR en D66 over het beleven van sport en cultuur in de gemeente en een amendement van D66 over de borging ruimtelijk toetsingskader. Dat zijn regels om te kijken of een werk wel past bij de omgeving. 

Goed gesprek met heel veel inwoners

Aan de omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ dragen meer dan 30 deelvisies bij die zijn opgesteld door meer dan 150 inwoners, ondernemers, scholieren, ambtenaren en andere betrokkenen. Het was de uitkomst van heel veel gesprekken, bijeenkomsten en debatten. In hun visies hebben zij aangeven hoe zij de toekomst van de nieuwe gemeente Noordwijk voor zich zien. Ze geven aan wat belangrijk is. 

Op naar de volgende omgevingsvisie

Er is geen tijd om op de lauweren te rusten. De omgevingsvisie is een dynamisch document. Het gesprek over de toekomst van Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en ons schitterende buitengebied houdt niet op. Raad en college zijn van mening dat het nuttig is om toe te werken naar een volgende versie van de omgevingsvisie.

Nog heel veel te doen 

De omgevingsvisie hoort bij de omgevingswet, het omgevingsplan en de nieuwe manier van werken na de invoering van de omgevingswet. Dit is uitgesteld. Gemeente Noordwijk bereidt zich verder voor op de invoering van de wet. 

Verder lezen

Lees ook eens deze stukken:

Projectpagina

Veel over de omgevingswet en de impact ervan vind je op de speciale projectpagina Omgevingswet met informatieve filmpjes en een overzicht van wat de gemeente allemaal voorbereidt.