Project nieuwe De Schelft mooi op koers

Het project de nieuwe De Schelft ligt op koers. Eind juni 2022 is duidelijk welke partij het contract krijgt de voorziening te ontwerpen.

Informatieve brief

We liggen op koers om op 14 november 2023 de bouw van de nieuwe De Schelft te starten. Dat schrijft de nu demissionaire wethouder Roberto ter Hark. Als projectverantwoordelijke informeerde hij op 14 maart 2022 de gemeenteraad van Noordwijk over het project. 

Begin 2025 staat hij er

Wij richten ons op een ingebruikname van De Schelft begin 2025 zodat deze locatie net als vanouds weer het kloppend hart wordt van de samenleving in het dorp Noordwijkerhout, meldt de demissionaire wethouder.

Europees aanbesteden

De informatieve brief geeft een goed inkijkje in de werkwijzen. De projectorganisatie moet rekening houden met veel regels. Zo moet de gemeente het werk Europese aanbesteden. Dat gebeurt in 2 fasen. Stichting RIJK helpt en begeleidt de gemeente. De 1e helft van de aanbesteding is inmiddels afgerond. Dat is de selectiefase.

1e helft afgerond

In de 1e fase hebben we alle geïnteresseerde partijen die konden aantonen ervaring te hebben met ontwerp en begeleiding zwembad/combi sport-cultuur-evenementen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden. Die ervaring is nodig. De nieuwe De Schelft ontwerpen is een uitdagende klus. Complex. Prestigieus ook. 

Spannende tijd voor 5 partijen

Na selectie zijn er nu 5 partijen over. Inmiddels is gestart met de 2e fase -de gunningsfase- om uiteindelijk op 22 juni 2022 een partij te kunnen contracteren. De winnende partij zal vervolgens de opdracht krijgen om het ontwerp verder uit te werken, zo staat te lezen in de brief.

Lees ook de brief aan de gemeenteraad ‘Stand van zaken herbouw De Schelft’.