Project Parallel Boulevard in de spaarstand

Vanaf 1 januari 2020 wordt er met beperkte bezetting aan het project Parallel Boulevard gewerkt.

Uitstel werkzaamheden herinrichting

De herinrichting van de Parallel Boulevard start naar verwachting in het najaar van 2021. We gaan de komende maanden nieuwe stikstofberekeningen doen. Dit komt met name door een uitspraak van de Raad van State over ‘Programma Aanpak Stikstof’. De uitspraak bepaalt dat werkzaamheden in de buurt van Natura 2000 gebieden opnieuw getoetst moeten worden op de uitstoot van stikstof. Als gevolg van deze uitspraak werkt de landelijke overheid hard aan een nieuw stikstofbeleid. Halverwege 2020 verwachten we nieuwe voorwaarden en maatregelen voor het verkrijgen van een natuurvergunning. Deze voorwaarden zijn van grote invloed op de aanpak, de planning en het geld dat nodig is voor de uitvoering van ons project.

Lees hele nieuwsbericht op de website van het project