Proef met aanvullend vervoer

Aanvullend vervoer met een automatische rijdende shuttle. Ook beschikbaar op die momenten dat het niet zo druk is aan de kust. Noordwijk start een proef. Wethouder Roberto ter Hark heeft goed voor ogen wat die proef moet opleveren.

Brengen en halen

De Beach Shuttle is een groot succes. Bij mooi weer rijdt hij af en aan en de afgelopen jaren heeft Gemeente Noordwijk gezien dat steeds meer bezoekers er gebruik van maken. Noordwijk innoveert het aanvullend vervoer verder. Aanvullend vervoer dat nog preciezer bezoekers op de locatie van voorkeur brengt. De Navya Shuttle draait er slechts zijn wielen voor om. 

Gestart

Gemeente Noordwijk gaat de komende weken kijken of het nuttig is zo’n karretje in te zetten. Op vrijdag 23 april reed de Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee de Navaya zijn eerste Noordwijkse traject. Het karretje rijdt al jaren op het terrein van ESA/ESTEC. Met de demonstratie start een haalbaarheidsstudie. 

Wantveld

De Navaya geldt als een uiterst betrouwbare, gebruiksvriendelijke, veilige automatische shuttle. Het is die betrouwbaarheid die nodig is. De gemeente wil een paar dingen weten. Wat is het te verwachte effect op de verkeersstromen? Hoe zijn de reacties van de inwoners? Kan de shuttledienst helpen om het grote gemeentelijke parkeerterrein op het Wantveld aantrekkelijker te maken op de momenten dat het niet zo druk is. 

Rondrijdende zoekers

Noordwijk wil met name de automatische shuttle het parkeren op afstand stimuleren. De parkeerterreinen die wat verder van de favoriete plekken liggen. De shuttle helpt die afstanden te overbruggen. Dat laatste is belangrijk. De gemeente bereidt veel werkzaamheden voor aan de kust. Het zou mooi zijn als de shuttle helpt. Rondrijdende auto’s te voorkomen. 

Slimme route

Tijdens de haalbaarheidsstudie zal worden getoetst welke mogelijkheden er zijn om met een autonome shuttle te rijden bij de Koningin Wilhelmina Boulevard en een bijdrage te leveren aan het gebied. In deze eerste fase worden een aantal routes met verschillende complexiteiten getest. De route bepaalt het vervolg van de routescan en de daarbij behorende haalbaarheidsstudie. 

Rollator

Wethouder Roberto ter Hark: “De shuttle is er voor iedereen. Niet alleen de autobezoekers die op het Wantveld parkeren. Ook bewoners kunnen er gebruik van maken. Ik denk dan met name aan de bewoners van Groot Hoogwaak. Je stapt er zo in en uit. Ook met een rollator.”

Bekijk het filmpje.