Principeverzoek ‘Gat van Palace’ en Esplanade

Het college staat onder voorwaarden positief tegenover het principeverzoek van Van Erk voor de locaties ‘Gat van Palace’ en Esplanade. Het verzoek komt op hoofdlijnen overeen met de ‘lage variant’ die Van Erk voor het gebied voor ogen staat.

Herontwikkeling 

Beide percelen liggen in Noordwijk aan Zee. Van Erk wil ze herontwikkelen. Er komen dan appartementen. In de plint horeca en detailhandel. Wat de ontwikkelaar wil komt in hoofdlijnen overeen met de lage variant. De gemeenteraad zag die variant al op 12 oktober 2021. Van Erk gaf toen een presentatie. De ontwikkeling van het ‘Gat van Palace’ en Esplanade als eindpunt van de bebouwing op de Boulevard.

Lang gekoesterde wens

Voor de gemeente Noordwijk is een ontwikkeling van het ‘Gat van Palace’ en ‘Esplanade’ wenselijk. De gemeente wil Noordwijk aan Zee mooier maken. Er moet meer kwaliteit in de openbare ruimte komen. De lage variant draagt daaraan bij. Het principeverzoek wijkt echter op onderdelen af van de Nota van Uitgangspunten en van het voorontwerpbestemmingsplan. 

Voorstelbaar en ook passend

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn de gevraagde hoogtes voorstelbaar en ook passend. Dat spitst zich op 2 punten toe: 

  • Vanuit de omgeving van de Koningin Wilhelmina Boulevard is de opbouw van de hoogtes logisch. Je krijgt een logisch eindpunt van de bebouwing op deze boulevard. 
  • Daarnaast wordt er een openbaar pleintje gecreëerd ter hoogte van Esplanade. 

Plein met een groene kans

De verruiming is een interessante ruimtelijke toevoeging. Dit nieuwe pleintje biedt kansen op vergroening.

Ontwerpbestemmingsplan

Dit principeverzoek zal worden vertaald in het ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 3. De verwachting is dat deze rond de zomer ter inzage kan worden gelegd. 

Verder lezen en kijken