Portefeuilleverdeling bekend

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is bepaald. Wie doet wat? Check het overzicht.

Constituerend beraad

CollegeTijdens het constituerend beraad van woensdag 6 juli 2022 is de definitieve portefeuilleverdeling afgesproken. Daarmee is de laatste stap gezet. Gemeente Noordwijk heeft een college dat goed beslagen ten ijs komt. Met duidelijke werkafspraken. Recht zo die gaat. Dit zei het college over de werkwijze

Op de foto - van links naar rechts Alois Eberharter (Partij voor de Inwoners), Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) burgemeester Wendy Verkleij, Roberto ter Hark (VVD), Theo Alkemade (CDA) en Frans Mencke (gemeentesecretaris).

Wie doet wat

Portefeuilleverdeling

Burgemeester
W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van B&W
 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen APV
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen / stedenband Hirado
 • Integriteit
 • Informatieveiligheid en -technologie
 • Evenementenbeleid
 • Project Raadzaal/Atrium 

Wethouder VVD
R. (Roberto) ter Hark 

 

 • Financiën
 • Economie 
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (MBO/HBO/universitair) 
 • Kuuroord
 • Ruimtevaart (NL Space Campus)
 • Kunst, Cultuur, Erfgoed
 • Regionale Zaken (Strategische Agenda Duin- en Bollenstreek)
 • Schiphol
 • Regionale mobiliteit 
 • Noordelijke Toeristische Ontsluiting/ Nationaal Park Hollandse Duinen 
 • Bouwaanvragen, principeverzoeken en omgevingsvergunningen 
 • Zeewaardig 
 • De Schelft
 • Uitbreiding Gravendam

Wethouder Partij voor de Inwoners
A.G.M. (Alois) Eberharter

 • Communicatie 
 • Participatie
 • Dienstverlening en Informatiemanagement
 • P&O en huisvesting
 • Strand 
 • Horeca 
 • Sportbeleid
 • Omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Volkshuisvesting
 • Woningtoewijzingsbeleid
 • Offem-Zuid
 • Bavo
 • ’t Zilt
 • RO-handhaving  

Wethouder CDA 
T.C.W.M. (Theo) Alkemade

 • Duurzaamheid
 • Bodem en milieu 
 • Afval
 • Groen & Natuur
 • Civiel (beleid en uitvoering)
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Lokale bereikbaarheid (inclusief parkeren en verkeersveiligheid)
 • Speelplekken 
 • ISG-beleid 
 • Internationale Werkers
 • Project Noordwijk - taken ODWH
 • Bronsgeest 
 • Achterweg 
 • Molenweg
 • Noordwijkerduin 
 • De Nes  

Wethouder Lijst Salman Noordwijk
D.T.C. (Dennis) Salman

 • Onderwijsbeleid (incl. VVE) 
 • Participatiewet
 • Minimabeleid 
 • Schulddienstverlening
 • Inburgering
 • Wmo
 • Welzijn
 • Vrijwilligersbeleid 
 • Maatschappelijke zorg 
 • Jeugd en jongerenwerk
 • Jeugdhulp
 • Maatschappelijke programma
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn 
 • Grondbedrijf

Bij afwezigheid van burgemeester Wendy Verkleij 

Wie is bij afwezigheid de vervangende burgemeester?

Roberto ter Hark - 1e loco 
Theo Alkemade - 2e loco
Dennis Salman - 3e loco
Alois Eberharter - 4e loco