Particulier plan Irenehof definitief van de baan

De door de Stichting Irenehof voorgestelde particuliere ontwikkeling op het terrein van de voormalige Ireneschool gaat definitief niet door. Dat meldt het college de gemeenteraad. De kosten van de grondreservering zijn het struikelblok.

Onbeperkt kosteloos

“Wij hebben de grond inmiddels al bijna 1,5 jaar kosteloos gereserveerd voor de ontwikkeling van het plan. Gedurende deze periode is samengewerkt om het plan te laten slagen. Deze exclusieve reservering van de grond vertegenwoordigt echter wel een economische waarde en kan juridisch gezien niet onbeperkt kosteloos voortduren”, aldus het college.

Het plan in steekwoorden

Het terrein van de voormalige lreneschool is gelegen aan de Viaductweg in Noordwijkerhout. De grond is een tijdlang gereserveerd voor een initiatief voor ontwikkeling van 19 seniorenappartementen en 4 grondgebondenwoningen. Zo’n grondreservering kost geld. 

Het spel en de knikkers

Er is met de plannen makers onderhandeld over de kosten. Er is gewerkt aan een overeenkomst. De Stichting Irenehof in oprichting bleek niet bereid een dergelijke overeenkomst aan te gaan. Het bestuur van de stichting vindt het namelijk niet verantwoord om aan deelnemers een financiële bijdrage te vragen. Zij vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn. 

Jammer dat het niet doorgaat

“Wij hebben hiervoor begrip, maar vinden het tegelijkertijd erg jammer dat het initiatief hierdoor niet door kan gaan”, aldus het college van burgemeester en wethouders in zijn brief aan de gemeenteraad. Wat het college betreft is het plan daarmee definitief van tafel.