Participatiebijeenkomst Transitievisie Warmte in commissie Ruimte

Hoe gaat onze gemeente over naar een aardgasvrije toekomst? De projectorganisatie praatte donderdag 1 juli 2021 de commissie Ruimte bij. Een tussenstand. Kijk mee hoe we onze overstap voorbereiden. Waar we aan denken. Het gaat harder dan je denkt.

Het gesprek is gestart

De gemeente voert op dit moment met veel partijen gesprekken. Onder meer met inwoners, woningcorporaties en energiebedrijven. Met hun stelt de gemeente graag een Transitievisie Warmte en een Lokale Energiestrategie op. Afgekort met TVW en LES. In deze stukken staat op hoofdlijnen hoe Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk de ontwikkeling doormaken. Letterlijk gaat het om een blik (visie) op de overstap (transitie) en hoe we dat willen doen (strategie).

Het onderwerp leeft

Aan alles merkt de projectorganisatie dat het vraagstuk leeft. Ga maar na: koken en stoken, zonder gebruik van aardgas. Dat raakt iedereen. Energie duurzaam opwekken. Is dat een kans voor buurten, wijken of onze kernen? Kunnen we er wat mee? Nog zuiniger omgaan met energie. Hoe doe je dat slim? Wat levert het je op?

Commissieleden

De projectorganisatie praatte donderdag 1 juli 2021 de commissie Ruimte bij. De commissieleden kregen een presentatie. In een kort en krachtig verhaal werden ze bijgepraat. Een tussenstand voorzien van een uitnodiging om ook mee te denken. De wethouder nodigde tijdens de bijeenkomst ook de commissieleden uit om mee te denken.

Verloop van het project

Op hoofdlijnen:

  • wonen zonder aardgas, hoe kunnen we dat in Noordwijk doen? Dit zijn we als gemeente aan het onderzoeken en daarvoor hebben we een eerste informatieavond voor bewoners van Noordwijk georganiseerd  
  • tijdens deze informatieavond hebben we gepresenteerd waar we mee bezig zijn, vragen van de bewoners van Noordwijk beantwoord en inzichten opgehaald waarmee we rekening kunnen houden in de Transitievisie Warmte 
  • we gaan nu aan de slag om de resultaten uit de participatiebijeenkomst en de resultaten uit de werksessie met professionele belanghebbende te verwerken in de Transitievisie Warmte. 

Na de zomer 

Gemeente Noordwijk organiseert in september 2021 voor inwoners twee informatieavonden voor de Transitievisie Warmte en de Lokale Energiestrategie.

Interesse?

Bekijk de presentatie aan de commissie Ruimte ‘Participatiebijeenkomst Transitievisie Warmte Gemeente Noordwijk’ 

Raadpleeg de projectpagina ‘Transitievisie warmte en lokale energiestrategie’ 

Altijd leuk als je aanhaakt om mee te denken over dit uitdagende vraagstuk. Doe mee.  

Meld je aan