Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Participatie centraal bij opstellen transitievisie warmte en lokale energiestrategie

De komende maanden werkt de gemeente aan een transitievisie warmte en een lokale energiestrategie. Participatie staat voorop. Samen met inwoners uit de dorpen wil de gemeente onderzoeken waar zij in de toekomst het beste hun warmte vandaan kunnen halen en hoe zij het beste energieneutraal worden.

Samenwerking

De gemeente werkt samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV. Het doel: voor het einde van dit jaar een transitievisie warmte en lokale energiestrategie ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad, zodat inwoners en gemeente voor de komende jaren een richting hebben. Hoe ze met elkaar de overstap maken naar een gemeente waar energie duurzaam opgewekt wordt. 

Tot aan 2050

Overgang = Transitie. Dat ligt voor ons. Het gaat om de periode tot aan 2050. Nederland zal stap voor stap de overgang maken naar een maatschappij waarin er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstof en energie duurzaam wordt opgewekt. Alle gemeenten staan voor deze opgave. Maar hoe kijken we daar in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk tegenaan? 

Dorpen raken de kern

In een transitievisie warmte en een lokale energiestrategie geven onze dorpen antwoord op de vragen: hoe zorgen we er in onze gemeente voor dat we er warmpjes bij zitten als we definitief afscheid hebben genomen van het aardgas? Waar halen we onze stroom vandaan? We verkennen de mogelijkheden en maken met elkaar de keuzen. Zodat Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk op een goede manier afscheid nemen van aardgas en succesvol energie duurzaam opwekken. In 2050, maar misschien ook wel eerder. 

Met elkaar

Bij de zoektocht naar de antwoorden hoort de gemeente graag hoe inwoners er over denken. Wat zij belangrijk vinden. We zoeken antwoord op de vragen: op welke manier stappen we over? Wat zijn de mogelijkheden en welke keuzen maken we? Verwarmen we elektrisch, of met warmte uit aardlagen onder Noordwijk? Slaan we zomerse warmte op in de bodem en halen we die er in de winter weer uit? Of zijn er andere oplossingen?

Tijd voor onze visie hoe wij het aanpakken 

Wethouder Sjaak van den Berg is politiek verantwoordelijk voor de energietransitie. Hij merkt dat het vraagstuk de afgelopen jaren goed op de kaart is gezet. Het leeft. Veel inwoners maken al belangrijke keuzen waarmee ze bijdragen aan ‘duurzaamheid’. Met elkaar zetten we de volgende stap. Onze visie op onze weg naar een energieneutraal Noordwijk. Wij gaan daarover graag met onze inwoners in gesprek. We zijn echt benieuwd naar hoe zij er tegenaan kijken.

In aantocht

Hij besluit met: De gemeente bereidt de participatie voor. Binnenkort zullen we Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk uitnodigen. Onze inwoners krijgen informatie over wat er mogelijk is qua warmtebronnen en wat niet mogelijk is. We laten zien hoeveel warmte en energie er voor Noordwijk nodig is. Maar ook: waar Noordwijk wil dat die warmte en energie vandaan komt. We hebben onze inwoners nodig om hun dorp leefbaar te houden, nu én in de toekomst.

Nieuwsbrief 

Duurzaamheid. Fossielvrij. Energieneutraal. Vind je dit soort onderwerpen interessant? Geef je dan op voor onze Nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk

Duurzaam Bouwloket

Zelf aan de slag met duurzaam verbouwen, energie opwekken, energie besparen? Raadpleeg de specialisten van het Duurzaam Bouwloket.

Doe mee

Enthousiast? Wil je meepraten en meebouwen aan de transitievisie warmte en de lokale energie strategie voor Noordwijk? Geef je nu alvast op. Dat kan hier