PFAS op de kaart zetten

In aantocht: een bodemkwaliteitskaart voor poly- en perfluoralkylstoffen. Wie met bouwgrond aan de slag wil weet dan precies wat er aan de hand is.

Sector in problemen

De bouwsector heeft problemen. Niet alleen met de stikstof. Ook de poly- en perfluoralkylstoffen spelen bouwactiviteiten parten. Vergunningen kunnen niet worden afgegeven. Zit er teveel in de bouwgrond kan zo maar een bouwwerk stilgelegd worden. Je kunt de grond nergens kwijt. 

Opgenomen in de bodemkwaliteitkaart

“Heeft de gemeente Noordwijk poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) al in de bodemkwaliteitkaarten opgenomen?”, dat wil de fractie van PUUR weten van het college. PUUR stelde mondelinge vragen. Het college heeft de vraag inmiddels schriftelijk beantwoord.

Chemische stoffen

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt. Komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Op RIVM.nl vind je er meer over. 

Omgevingsdienst West-Holland

Dat soort kaarten zijn er nog niet. “De Omgevingsdienst West-Holland heeft een offerte-aanvraag uitstaan voor een regio-dekkend onderzoek naar de achtergrondwaarde voor de poly- en perfluoralkylstoffen. De resultaten hiervan zullen worden verwerkt in een bodemkwaliteitskaart voor poly- en perfluoralkylstoffen. De Omgevingsdienst verzamelt in de tussentijd resultaten van poly- en perfluoralkylstoffen-analyses die worden ontvangen bij meldingen van grondverzet om een beeld te krijgen van de regionale achtergrondwaarden.

Landelijk en lokaal

Er is op dit moment behoefte aan duidelijkheid. Landelijk en lokaal. Ook de gemeente worstelt met de PFAS-problematiek,  zo blijkt uit de beantwoordingsbrief van het college. 

Baggerspecie hergebruiken

Ook meldt het college: “Hoewel de normen uit het op 8 juli 2019 gepubliceerde 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' streng zijn, is hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie in een aantal gevallen weer mogelijk. De Omgevingsdienst West-Holland toetst momenteel het grondverzet al aan dit kader, dus strikte naleving vindt reeds plaats”. 

Werken aan oplossingen

En: “In haar kamerbrief van 9 oktober 2019 betreffende de 'Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS -houdende grond en baggerspecie' heeft Staatssecretaris Van Veldhoven -Van der Meer aangegeven te werken aan oplossingen voor een aantal praktische knelpunten bij het toepassen van het handelingskader.” 

Hergebruiksnormen

Tot slot: “Landelijk wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het mogelijk maken van tijdelijke opslag en verwerking van PFAS-houdende grond en bagger. Tevens heeft zij acties benoemd om te komen tot een definitief handelingskader. Het is onduidelijk of het definitieve handelingskader een verscherping of versoepeling van de normen zal inhouden. Vanwege onzekerheden in het stofgedrag van PFAS zijn de huidige hergebruiksnormen conservatief gekozen. Lopend onderzoek moet hierover duidelijkheid geven.”