Overhandiging petitie De Schelft

Op maandag 26 juli 2021 nam wethouder Roberto ter Hark de petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' in ontvangst.

Niets liever willen

De initiatiefnemers Michel Braam (rechts op de foto) en Doris van Kampen willen niets liever dan dat De Schelft terugkomt in Noordwijkerhout. Bij voorkeur op dezelfde locatie. Met dezelfde faciliteiten als voor de verwoestende brand. 

Melding van ontvangst 

De petitie was voorzien van bijna 4500 handtekeningen om het verzoek kracht bij te zetten. Wethouder Roberto ter Hark bedankte de initiatiefnemers. Hij gaf aan melding van de ontvangst te doen bij de gemeenteraad, zoals dat gebruikelijk is bij petities. 

Verwachte stappen

De verwachting is dat het college eind september 2021 met een uitgewerkt raadsvoorstel komt en dat de gemeenteraad in oktober 2021 beslist welke functies in de nieuwe De Schelft ondergebracht worden.