Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Oud-griffier Huub Kolen overleden

Met veel verdriet hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van onze oud-griffier H.C.A. (Huub) Kolen.

Huub Kolen heeft zich in de periode 2006-2015 op een zeer verdienstelijke wijze ingezet voor de gemeente Noordwijk. Vanaf 2006 als plaatsvervangend griffier/commissiegriffier en vanaf 2008 als griffier. 

Huub Kolen was ervaren en maatschappelijk betrokken. Zo was hij niet alleen ambtenaar, maar tussen 1982 en 1990 ook raadslid en wethouder van de voormalige gemeente Sint Maarten. 

Huub Kolen wordt in Noordwijk herdacht als een betrokken en kundige griffier met een warm hart. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. 

Het gemeentebestuur van Noordwijk

W.J.A. Verkleij, burgemeester