Optimalisatie Offem Zuid - Deel Campri

Het kan. Meer woningen in plangebied Offem Zuid. Circa 700 aan het einde van de projectperiode. Dat betekent ook dat er meer betaalbare en sociale woningen beschikbaar zijn. Het college informeerde medio mei de raad over de voorwaarden.

Met je bootje regelrecht naar de Kaag 

“Uw raad heeft vorig jaar een motie aangenomen om het varen op het oppervlakte water in het gedeelte waterrijk (ecologische zone) mogelijk  te maken zodat het mogelijk is naar De Kaag te kunnen varen  Ook de ontwikkelaar wil deze mogelijkheid als kwaliteit aan de kopers aanbieden”, aldus de brief over deze wens die verder onderzocht wordt. Want het kan niet zo maar vanwege de natuur, broedende watervogels en ecologische waarden. 

Opdracht vanuit de raad

De Kaag lokt. Echter in de brief staat een andere opdracht van de gemeenteraad meer centraal. Namelijk de opdracht het totaal aantal te bouwen woningen in Offem Zuid onder een aantal voorwaarden te optimaliseren tot circa 700 woningen. Wat blijkt? 700 is haalbaar. In een zeer informatief schrijven zet het college de opdracht en de gestelde voorwaarden hiervoor uiteen. 

Meer sociale huurwoningen

Nog een zaak waaraan tegemoetgekomen gaat worden is het hoge percentage sociale huur. “Naar aanleiding van het coalitieakkoord 2018-2022 is hier ook in opgenomen dat er 30% sociale huurwoningen moeten worden gerealiseerd in plaats van 25% zoals in Holland Rijnland verband is afgesproken”.

In aantallen 

“Met de uitwerking van beide plandelen is het totaal aantal woningen in Offem Zuid geoptimaliseerd naar 701 woningen. Daarmee zijn er in heel Offem Zuid 210 sociale woningen, waarvan 192 sociale huur- en 18 sociale koopwoningen”, aldus het college in zijn schrijven.

Lees ook de brief ‘Optimalisatie Offem Zuid - deel Campri
Lees ook het ‘Inrichtingsplan Ecologische Zone Offem Zuid