Op naar installatie nieuwe wethoudersploeg

Collegiaal bestuur. Koersvast en in staat bij te sturen wanneer veranderende omstandigheden of de samenleving daarom vragen. ‘Recht zo die gaat’.

Installatie 

Dinsdag 5 juli 2022 staat de installatie van de nieuwe wethoudersploeg gepland. Vanaf dat moment zal er een nieuw missionair college van Burgemeester en Wethouders zijn.

Portefeuilleverdeling

Woensdag 6 juli 2022 volgt de eerste formele collegevergadering. Dit heet het constituerend beraad. Daarin wordt de portefeuilleverdeling vastgesteld. Bekendmaking hiervan volgt daarna. 

Beoogde collegeleden

De beoogde wethouders zijn: Roberto ter Hark (VVD), Alois Eberharter (Partij voor de Inwoners), Theo Alkemade (CDA) en Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk).

Collegiaal bestuur

De beoogde wethouders staan allemaal een collegiaal bestuur voor waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het uitvoeren van de afspraken uit het collegeakkoord. 

Juiste team op juiste plaats

De afgelopen jaren hebben laten zien dat een college ook te maken kan krijgen met onvoorzienbare omstandigheden. Met hun ervaring, kennis en kunde en verschillen in achtergrond en persoonlijkheden is dit beoogde team samen met de burgemeester het juiste team op de juiste plaats. 

Kunnen bijsturen 

Onbevooroordeeld, verbindend en besluitvaardig. Gefocust en gericht op de toekomst. Koersvast en in staat bij te sturen wanneer veranderende omstandigheden of de samenleving daarom vragen. 

Lees meer