Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Onderzoek verkeer Noordwijk Binnen

Gemeente Noordwijk voert de komende maanden een onderzoek uit naar het verkeer in Noordwijk Binnen. Half juni 2021 is het gestart. Bij zo’n 3.500 adressen viel een uitnodiging op de mat om zich te melden bij Samen Maken We Noordwijk. Het platform dat ingezet wordt voor de participatie. Hier kunnen deelnemers alles kwijt wat ze belangrijk vinden over het onderwerp.

Het centrum van Noordwijk Binnen

Op dit kaartje zie je welk deel van het centrum van Noordwijk Binnen wordt uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. Een gebied waar heel wat gebeurt. Denk aan de markt. Denk aan verschillende bouwlocaties. Maar natuurlijk ook aan het winkelgebied en het woonzorgcentrum dat je er aantreft. Een gebied ook waar er heel veel activiteiten plaatsvinden. Met allemaal effecten op verkeer, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Het onderzoek

In het onderzoek is er aandacht voor hoe het verkeer rondrijdt en zich beweegt, voor de bereikbaarheid van plekken, het parkeren en de verkeersveiligheid. Problemen worden in kaart gebracht. Aanpakken worden verkend. In 3 bijeenkomsten werken de deelnemers toe naar oplossingsrichtingen. De gemeente hoopt in augustus 2021 het onderzoek af te ronden. Samen Maken We Noordwijk is de plek waar het zich allemaal afspeelt. 

Met elkaar oplossingen bedenken

Het doel van het onderzoek is de verkeersoverlast in het centrum van Noordwijk binnen aanpakken op basis oplossingsrichtingen die met de deelnemers zijn bepaald. Woon je in het onderzoeksgebied? Laat ons dan weten wat je vragen zijn. Wat zijn de knelpunten en kansen? Geef jouw kijk op de zaak aan op een interactieve digitale kaart.

Meld je aan

Bekijk de video

Lees ook de uitnodigingsbrief aan de deelnemers 
Lees ook onderstaande lijst 'Veelgestelde vragen'.  

Veelgestelde vragen 

Ervaart u overlast door een bepaalde verkeerssituatie? Kijk dan eerst eens bij de vragen hieronder. Dan krijgt u alvast een indruk van wat de gemeente daar eventueel aan kan doen 

Bereikbaarheid

Vraag: Is eenrichtingsverkeer in onze straat mogelijk? 
Antwoord: In het onderzoek zal deze optie worden meegenomen. Wij adviseren wel om eerst goed na te denken over het effect van zo'n regeling. Het instellen van eenrichtingsverkeer heeft namelijk ook een aantal negatieve effecten. Het lokt bijvoorbeeld minder voorzichtig rijgedrag uit en hogere snelheden. En de bereikbaarheid van de huizen wordt slechter. Denk daarbij aan beperking van de routekeuze en langere rijafstanden

Parkeren

Vraag: Ik kan regelmatig mijn auto niet parkeren voor mijn huis of in de straat. Kan de gemeente hier wat aan doen?
Antwoord: Helaas is het niet mogelijk, dat elke inwoner zijn auto voor de deur of op korte afstand kan parkeren. De oudere wijken zijn op het huidige autobezit niet ingericht. 

Vraag: Kan de gemeente voor onze inrit een markering aanbrengen of een parkeerverbod instellen?
Antwoord: Het parkeren voor een inrit is bij wet verboden, waardoor extra markeringen of een (afzonderlijk) parkeerverbod overbodig zijn.

Vraag: Mag je een grote bestelbus op een openbare parkeerplaats parkeren?
Antwoord: De algemene regel is dat u een voertuig alleen mag parkeren als het in een vak of parkeerstrook past. Parkeervakken zijn meestal geschikt voor voertuigen die 5 meter lang zijn. Het hangt dus af van de lengte van de bus. Voertuigen langer dan 6 meter mogen overdag niet langer dan 1 uur en ‘s avonds en in het weekend niet binnen de bebouwde kom parkeren. Wel mag dit op eigen terrein.

Vraag: Ik wil een verbod op vrachtwagens in mijn straat. Is dit mogelijk?
Antwoord: In iedere straat moet vrachtverkeer kunnen komen. Bijvoorbeeld om het huisvuil op te halen, te verhuizen, winkels te bevoorraden of om bestelde spullen te bezorgen. Een verbod beperkt de bereikbaarheid van uw woning en de woning van uw buren. 

Vraag: Kan er een bord 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' geplaatst worden?
Antwoord: Een onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar. Rechters hebben daar uitspraken over gedaan. De politie beboet hier dan ook niet op. Daarnaast heeft de gemeente het doel om te komen tot een helder stelsel van verkeersborden. De juiste borden op de juiste plek. Zonder overbodige verwijzingen. De gemeente streeft ernaar om zo min mogelijk borden te plaatsen. Zolang hierdoor geen wettelijk en onjuiste verkeerssituaties ontstaat.

Vraag: Is het mogelijk dat er paaltjes op het trottoir worden geplaatst om het fout parkeren te voorkomen?
Antwoord: Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk paaltjes te plaatsen. Dit heeft te maken met een goede toegankelijkheid voor hulpdiensten en mindervaliden. Paaltjes kunnen de toegankelijkheid belemmeren, maar ook onveiligheid veroorzaken voor bijvoorbeeld oudere en/of slechtziende weggebruikers. Alleen waar het echt niet anders kan, worden paaltjes geplaatst.

Verkeersveiligheid

Vraag: Mensen rijden te hard door mijn straat. Wat kan de gemeente hier aan doen?
Antwoord: Bij iedere verkeersmelding kijken we naar het gedrag van verkeersdeelnemers. We gebruiken de zogenaamde V85-regel. Als uit metingen blijkt, dat 85 procent van het verkeer zich aan de snelheid houdt dan voldoet de weginrichting. De 15 procent van de verkeersdeelnemers die zich niet aan deze snelheid houdt, kan alleen tegengehouden worden door handhaving.

Vraag: Kan de gemeente handhaven op snelheid?
Antwoord: Handhaving op snelheid is een bevoegdheid die alleen bij de politie ligt. U kan rechtstreeks de politie benaderen voor handhaving, op het algemene nummer 0900-8844.

Vraag: De verkeersituatie in de straat is op een bepaald punt nogal onoverzichtelijk. Kan de gemeente daar een verkeersspiegel plaatsen?
Antwoord: De gemeente plaatst geen spiegels (meer). In de praktijk blijkt dat de spiegels vaker gevaar opleveren dan dat ze gevaar voorkomen.

  • Het verkeer dat u in deze spiegels ziet, is door de vorm van de spiegel dichterbij dan u denkt.
  • De snelheid van het aankomende verkeer is via de spiegel moeilijk in te schatten.
  • De spiegel kan door storm of andere invloeden van buiten (bijvoorbeeld vandalisme) verdraaien, waardoor het vertrouwde beeld ineens afwijkt.

De spiegel kan een onduidelijk beeld geven als hij niet regelmatig wordt gecontroleerd en schoongemaakt.