Ondertekende prestatieafspraken 2023: volop inzetten op duurzame sociale huurwoningen

De gemeente Noordwijk, Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ), Woningstichting Sint Antonius van Padua en Woonstichting Stek ondertekenden op maandag 12 december 2022 de prestatieafspraken voor 2023. Zij zetten zich er gezamenlijk voor in dat bij nieuwbouw in de gemeente Noordwijk 30% bestaat uit betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast maken ze concrete afspraken over leefbaarheid, wonen en zorg.

Samen optrekken

De komende jaren trekken de partijen samen op bij:

  • de groei van het aantal sociale huurwoningen
  • het verduurzamen van bestaand bezit
  • de opvang van kwetsbaren in wijken en buurten
  • doorstroming en maatwerk voor diverse doelgroepen. 

Meer informatie