Ondernemers krijgen uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten, dat de ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen in het laatste kwartaal van 2020 mogen betalen. Het gaat om de OZB niet-woningen en de rioolheffing.

Geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020

Daarnaast is besloten op dit moment geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op te leggen.

6 miljoen euro

In totaal gaat het om een bedrag van bijna 6 miljoen euro. Met deze maatregelen hoopt het college de ondernemers lucht te geven.